Idtrettshall
Rehabilitering innvendig
Svømmehall
Totalrehabilitering
Svømmehall
Totalrehabilitering
Les mer
Previous
Next

Norges Idrettshøgskole

Prosjektbeskrivelse: Ombygging og utvidelse Prosjektering 2009-2010 + 2014-2015 Gjennomføring: 2015-2018 Ferdigstillelse: 2018 Areal: 17.500 m² Treningssenter, idrettshaller, auditorium, undervisningsrom, kantine m/ kjøkken for kald og varm mat, lese-/ studieplasser, kontorer og møterom.

Rehabilitering, ombygging, utvidelse og påbygg. Norges Idrettshøgskoles første del, som dette prosjektet omfatter, ble ferdigstilt i 1969 etter en arkitektkonkurranse i 1957. Gjennom landsverneplan vedtatt i 2014 ble svømmehallen fredet og gymbyggene samt en del av sentralbygget ble vernet. Prosjektet består av en paviljongarkitektur sammenbundet med tydelige hoved kommunikasjonsveier. Hovedmaterialer er prikkhugget betong, tegl, tre og store glasspartier i vestfasadene til gymbyggene og svømmehallen. Øvrige fasader består av en fast vindustakt mellom fasadesøyler av betong. Over og under vinduene er ytterveggene kledd med fasadeplater av mørklakkert glass. Prosjektet hadde bl.a. målsetting om en reduksjon av energiforbruket fra 198 kWh/m2/år til 180 kWh/m2/år og fokus på universell utforming. Bygningsmassen ble strippet ned til betongkonstruksjonene. Nye yttervegger, ny oppbygging av yttertak, vinduer med gode U-verdier og reduksjon av varmetap gjennom store kuldebroer har bidratt til oppnåelse av energimålet. Gjenoppbyggingen har tatt utgangpunkt i hovedmaterialene og gjenoppbygging av disse bl.a. med gjenbruk av tegl og remontering av originale materialer – spesielt i den fredete svømmehallen. Nye bidrag har vært mineralitisk utseende akrylgulv som står til eksisterende terrasso, betong og tegl samt nye himlinger av askespiler i kantine, hovedkorridorer og vrimlearealer. utvendig hovedatkomst er helt ny der en ny bred rampe av slipt betong, fører opp til hovedinngangen.