Boliger

Kjelsåsveien omsorgsboliger

Kjelsåsveien omsorgsboliger

Oppdragsgiver: Oslo Kommune
Adresse: Kjelsåsveien 114, Oslo
Kategori: Omsorg
Status: Detaljprosjektering
Areal: 9 700 m²
Samarbeidspartnere: Hille Melby arkitekter, WK Entreprenør, Sweco

Hovedfokuset i prosjekter er å skape en bygning som er tilpasset beboernes behov. Beboerne skal ha et miljø som gjør dem trygge og som samtidig er rikt på visuelle opplevelser. De skal kunne velge å se eller bli sett, om de vil ha sol eller skygge, være sosiale eller ha det stille.
Dette oppnås ved å sette sammen en balansert rytme av åpne rom og lune rom både inne og ute og som er offentlige eller private. Omsorgsbygget og uterommene skal oppleves som et trygt nabolag og ikke som en institusjon. Alle beboerne, uansett funksjonsnivå, skal føle seg trygge og velkommen til å delta i nabolaget i den grad de selv ønsker.
Teorien bak dette kalles «prospect and refuge teori» og er en arkitekturteori der man ønsker å skape trygge miljøer for å imøtekomme menneskenes grunnleggende psykologiske behov. Miljøer som gir mennesker muligheten til å observere (prospect) uten nødvendigvis å bli sett (refuge). Vårt omsorgsbygg skaper rom som både beskytter og som gir glede gjennom opplevelser og visuelle kvaliteter.
Kravspesifikasjonen inneholder samme krav til planløsninger/løsninger som det Husbanken krever.
Prosjektet skal utføres i massivetre, Breeam Outstanding og nullutslippsbygg.

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90

Økern sentrum

Økern senter

Oppdragsgiver: Steen & Strøm Norge
Adresse: Økern 0580 Oslo
Kategori: Bysenter / forretnnig
Status: Rammesøknad
Areal: 125 000 m²
Samarbeidspartnere: Hille Melby arkitekter, Benoy Architects

ANT og Hille Melbye Arkitekter har i samarbeid med Benoy Architects og Steen & Strøm utvilket stedsutvilkingsprosjekt Økern Senter. Økern Senter er fastsatt som navet for Hovinbyen, ett av de største og mest ambisiøse byutviklingsprosjektene i Oslo. Urbant, bærekraftig og fremtidsrettet bysentrum med vidtrekkende fasiliteter. Økern Senter blir et urbant, bærekraftig og fremtidsrettet bysentrum som inkluderer badeland, kino, boliger, kultur, kontor og hotell, i tillegg til ett av Oslos ledende handelshus.

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90