Skole / barnehage

Svene barnehage

Svene barnehage

Oppdragsgiver: Flesberg Kommune
Adresse: Svene
Kategori: Barnehage
Status: Ferdigstilt 2015
Areal: 800 m²
Samarbeidspartnere: Will Aretz AS, EM-teknikk AS, ECT AS, Steg AS

Tilbygg til eksisterende barnehage.
Barnehagen er et tilbygg til eksisterende barnehage med to nye småbarnsavdelinger samt base for administrasjon og personale. Eksisterende barnehage er tatt i bruk for 3år +.

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90

Den tyske skole

Den tysk-norske skolen i Oslo

Oppdragsgiver: Zenith Eiendom 
Adresse: Sandakerveien 24 D, Oslo
Kategori: Skole og barnehage        
Status: Ferdigstilt 2021
Areal: 6 085 m²
Samarbeidspartnere: Derlick arkitekter

Den tysk-norske skole i Oslo holder i dag til i Sporveisgata i Oslo, men skal innen utgangen av 2020 flytte til Myrens verksted i Oslo. Eksiterende bygningmasse er eldre industrilokaler datert fra tre forskjellige perioder; 1800 tallet, 1900-tallet og tidlig 2000-tall. En fragmentert bygningsmasse der alle rom ligger i ulike høyder og med sin særegne kvalitet skal transformeres til en moderne skole og barnehage, og prosjektet skal også kommunisere med byen og parkdraget rundt.
Prosjektet representerer en stor utfodring iht. universell utforming, lyskrav, vernemyndigheter og ikke minst tilpasninger til selve byggningsmassen.
Den nye inngrepet prøver å ikke berøre eller endre bygningsens identitet, utrykk og historien på stedet. I stedet fremhever prosjektet og det nye inngrepet eksisterende bygningsmasse og historien i området.

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90

NIH

Norges Idrettshøgskole

Oppdragsgiver: Statsbygg
Adresse: Sognsveien 220, 0863 Oslo
Kategori: Skole og svømmehall
Status: Bygget, 2018
Areal: 17.500 m²
Kontraktsverdi: 40 mill. kr

Rehabilitering, ombygging, til- og påbygg, nybygg.
Prosjektet omfatter rehabilitering av fredet svømmehall, 5 bygg, et tilbygg, et påbygg pluss en ny sykkelpaviljong.
Bygningsmassen var nybygd i løpet av siste halvdel av 60-tallet. Prosjektet består av en paviljongarkitektur sammenbundet med tydelige hoved kommunikasjonsveier. Hovedmaterialer er prikkhugget betong, tegl, tre og store glasspartier i vestfasadene til gymbyggene og svømmehallen. Svømmehallen er fredet og resten av bygningsmassen er vernet eller er på “GUL liste”.

Alle rehabilitert områder er revet helt ned til råbetong og bygget opp igjen / remontert (fredete arealer).

Statsbygg om prosjektet:
https://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/Norges-idrettshogskole/

Omtale Arkitektur N 02/2018 https://arkitektur-n.no/prosjekter/rehabilitering-av-norges-idrettshogskole

Norges Idtrettshøgskole webside:
https://www.nih.no/

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90