Svømmehall

Barentsbadet

Barentsbadet

Oppdragsgiver: Sør- Varanger kommune
Adresse: Presteveien 30, 9900 Kirkenes
Kategori: Svømmehall
Status: Ferdigstilt 2007
Areal: 3 200 m²

Barentsbadet er et kompakt og behaglig badeanlegg.
Svømmehallen inneholder 25m idrettsbasseng med 6 baner, varmtvanns- og terapibasseng på 12,5m, boblebad, 1m og 3m sviktstup, vannrutsjebane, styrtsklie, klatrevegg og barnebasseng for de minste.

Anlegget brukes til opplæring og mosjon, og er utmerket sted for trivsel og velvære for folk som er på ferie. Interiøret er lys og store karakteristiske glasspartier viser landskapet rundt.
Akustikk er godt ivaretatt gjennom paneler på vegg og tak. 

Badet er en del av et større idrettsanlegg. Bygget trapper seg ned i et komposisjon av volumer på en menneskelig nivå. Eksteriøret består av teglvegger, panelfelter av Sibrisk Lerk som gjør at bygget glider inn i omgivelsen. Glassfelter vender mot syd- og nordvest. 

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90

Skien fritidspark

Skien fritidspark

Oppdragsgiver: Jon Steinar Tufte, Skien Fritidspark
Adresse: Moflatvegen 38, 3733 Skien
Kategori: Svømmehall
Status: Ferdigstilt 2008
Areal: 8 000 m²
Samarbeidspartnere: Link Arkitektur AS, Bjørbekk & Lindheim AS, Opticonsult Bergen, Monstad AS, Cowi, Multiconsult AS, Luminator AS

ANT i samarbeid med Link Arkitektur vant designkonkurranse om tilbygg til eksisterende idrettshall med videregående skole og badeanlegg.
ANT sitt ansvarsområde var badeanlegget.
Badeanlegget inneholder 25m idrettsbasseng 1-3-5-7,7m stup i eget basseng, bølgebasseng, varmvannsbasseng, opplærings- og terapibasseng samt et barnebasseng. I anleggets 2. etasje er det lagt et SPA- og relax-område med 8 ulike badstuer samt et treningssenter.

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90

Stovner bad

Stovner bad

Oppdragsgiver: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Adresse: Aasta Hansteens vei 4, 0988 Oslo
Kategori: Bydelsbad         
Status: Konkuranse 
Areal: 7 160 m²
Samarbeidspartnere: Hille Melbye arkitekter, Rambøll

Prosjektet består av bydelsbad og omsørgsboliger.
Bydelsbadet var dimensjonert for et årsbesøk på 300.000 brukere med en samtidig kapasitet på 600 besøkende. Badet har fått funksjoner og bassengløsninger som et folkebad, hvor det er tilrettelagt for alle brukergrupper, med mulighet for å lukke av varmtvannsbassenget/terapibassenget. Dette danner fleksibilitet i bruk av en skjermet gruppe, som har egne skjermete garderober. Garderobene er oppdelt for kvinner og menn, med en ekstra familiegarderobe. En stor foajé inneholder resepsjon/billettering og kiosk og salg. I 2.etasje finnes mulighet for å ha et treningssenter, slik at enda flere brukergrupper kunne ta del i å bruke bygget. Badets hovedattraksjon er så klart bassengene. Mot torget, hvor fasaden åpner seg opp, finnes det treningsbasseng med stupetårn og vannrutsjebane. Innover i bygget er lokalisert bølgebasseng/opplæringsbasseng, strømkanal, småbarnsbasseng, boblebad og kulper med varmt og kaldt vann og et varmtvannsbasseng/terapibasseng som kan skjermes/lukkes av etter behov.
Det som fortjener oppmerksomhet er bygningens tilpassing til krevende terrenget og at denne danner samtidig et avskjermende møteplass. Lett sirkulasjon rundt bygget la oss oppleve svømmehallen fra alle sider og nivåer.

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90

Økern sentrum

Økern senter

Oppdragsgiver: Steen & Strøm Norge
Adresse: Økern 0580 Oslo
Kategori: Bysenter / forretnnig
Status: Rammesøknad
Areal: 125 000 m²
Samarbeidspartnere: Hille Melby arkitekter, Benoy Architects

ANT og Hille Melbye Arkitekter har i samarbeid med Benoy Architects og Steen & Strøm utvilket stedsutvilkingsprosjekt Økern Senter. Økern Senter er fastsatt som navet for Hovinbyen, ett av de største og mest ambisiøse byutviklingsprosjektene i Oslo. Urbant, bærekraftig og fremtidsrettet bysentrum med vidtrekkende fasiliteter. Økern Senter blir et urbant, bærekraftig og fremtidsrettet bysentrum som inkluderer badeland, kino, boliger, kultur, kontor og hotell, i tillegg til ett av Oslos ledende handelshus.

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90

NIH

Norges Idrettshøgskole

Oppdragsgiver: Statsbygg
Adresse: Sognsveien 220, 0863 Oslo
Kategori: Skole og svømmehall
Status: Bygget, 2018
Areal: 17.500 m²
Kontraktsverdi: 40 mill. kr

Rehabilitering, ombygging, til- og påbygg, nybygg.
Prosjektet omfatter rehabilitering av fredet svømmehall, 5 bygg, et tilbygg, et påbygg pluss en ny sykkelpaviljong.
Bygningsmassen var nybygd i løpet av siste halvdel av 60-tallet. Prosjektet består av en paviljongarkitektur sammenbundet med tydelige hoved kommunikasjonsveier. Hovedmaterialer er prikkhugget betong, tegl, tre og store glasspartier i vestfasadene til gymbyggene og svømmehallen. Svømmehallen er fredet og resten av bygningsmassen er vernet eller er på “GUL liste”.

Alle rehabilitert områder er revet helt ned til råbetong og bygget opp igjen / remontert (fredete arealer).

Statsbygg om prosjektet:
https://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/Norges-idrettshogskole/

Omtale Arkitektur N 02/2018 https://arkitektur-n.no/prosjekter/rehabilitering-av-norges-idrettshogskole

Norges Idtrettshøgskole webside:
https://www.nih.no/

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90

Ulstein Arena

Ulstein Arena

Oppdragsgiver: Ulsteinvik Kommune
Adresse: Vikemyra 2, 6065 Ulsteinvik, Norge
Kategori: Svømmehall
Status: Ferdigstilt 2018
Areal: 10 000 m²
Samarbeidspartnere: Lund+Slaatto Arkitekter AS

Arena Ulstein er et samlingssted for idrett og aktivitet for beboerne i Ulsteinvik, og består av en flerbrukshall, bibliotek, badeanlegg, og en klatrehall. Prosjektet er et resultat av samarbeid med Lund+Slaatto Arkitekter hvor ANT var ansvarlig for badeanlegget.

Prosjektet vant Statens pris for byggekvalitet i 2018:   https://dibk.no/statens-pris-for-byggkvalitet/nominerte-2018/nominerte-Ulstein_Arena/

Norsk Lys Pris 2019
for Beste spesialdesignet produkt til prosjekt:   https://lyskultur.no/nyheter/her-er-vinnerne-av-norsk-lyspris-2019/

Prosjektet ble publisert i Arkitektur N:
https://www.arkitektur-n.no/prosjekter/en-arena-for-sentrumsutvikling

Besøk Arena Ulstein webside:
https://www.ulsteinarena.no/

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90