Den tyske skole

Den tysk-norske skolen i Oslo

Oppdragsgiver: Zenith Eiendom 
Adresse: Sandakerveien 24 D, Oslo
Kategori: Skole og barnehage        
Status: Ferdigstilt 2021
Areal: 6 085 m²
Samarbeidspartnere: Derlick arkitekter

Den tysk-norske skole i Oslo holder i dag til i Sporveisgata i Oslo, men skal innen utgangen av 2020 flytte til Myrens verksted i Oslo. Eksiterende bygningmasse er eldre industrilokaler datert fra tre forskjellige perioder; 1800 tallet, 1900-tallet og tidlig 2000-tall. En fragmentert bygningsmasse der alle rom ligger i ulike høyder og med sin særegne kvalitet skal transformeres til en moderne skole og barnehage, og prosjektet skal også kommunisere med byen og parkdraget rundt.
Prosjektet representerer en stor utfodring iht. universell utforming, lyskrav, vernemyndigheter og ikke minst tilpasninger til selve byggningsmassen.
Den nye inngrepet prøver å ikke berøre eller endre bygningsens identitet, utrykk og historien på stedet. I stedet fremhever prosjektet og det nye inngrepet eksisterende bygningsmasse og historien i området.

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90