Gode løsninger er avhengig av god kommunikasjon.

Med fokus på dialog i alle ledd, ønsker vi å skape gode rom for alle og en arkitektur som kommuniserer med sine omgivelser. For oss er hvert prosjekt unikt, og resultatet skal gjenspeile både målsetninger og kontekst.

Vår ambisjon er å svare til forventninger, overraske og begeistre!

Denne ambisjonen fører til den positive utviklingen som ANT har i dag – og har hatt siden tidlig på 50-tallet da kontoret opprinnelig ble etablert. Vi har i de senere år hatt en betydelig vekst, bygget på lang tradisjon, dog med konstant søkelys på innovasjon og bærekraftige mål.

Med bred erfaring innen både offentlig og privat sektor, videreforedler vi vår kunnskap og ekspertise, og bruker denne som et fundament i vår arkitektur.
Kontoret har spesialkompetanse på blant annet bade- og svømmeanlegg, kjøpesentre, sykehjem, skoler og boliganlegg. I de siste årene har vi også hatt flere anledninger til å skape nytt liv ved ulike prosjekter for verneverdige bygg.

Vi skaper arkitektur av ulik art for ulike behov. Vi skaper egenart ved å tilpasse og utfordre, og vi skaper arkitektur for mennesker gjennom god kommunikasjon.

Nils Tveit

Partner / Arkitekt

Leif Krogsgaard Bergersen

Partner / Faglig leder Gjennomføring / Sivilarkitekt MNAL

Margit Solibakke Klev

Partner / Daglig leder / Sivilarkitekt MNAL

Nicolas Jury

Partner/ Sivilarkitekt MNAL / Faglig leder Prosjektutvikling

Nick Torsteinsrud-Smith

Partner / Sivilarkitekt MNAL 

Pawel Bogdan Kruk

Partner / Sivilarkitekt MNAL

Christian Gerardo Medina

Partner / Sivilarkitekt

Eline Reinung Martinsen

Sivilarkitekt MArch MNAL

Knut Sandum

Teknisk tegner

Joost Kors

Arkitekt

Jon Magnar Lønseth

Sivilarkitekt MArch MNAL

Du3
Du?

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90