Gode løsninger er avhengig av god kommunikasjon.

Med fokus på dialog i alle ledd, ønsker vi å skape gode rom for alle og en arkitektur som kommuniserer med sine omgivelser. For oss er hvert prosjekt unikt, og resultatet skal gjenspeile både målsetninger og kontekst.

Vår ambisjon er å svare til forventninger, overraske og begeistre!

Denne ambisjonen fører til den positive utviklingen som ANT har i dag – og har hatt siden tidlig på 50-tallet da kontoret opprinnelig ble etablert. Vi har i de senere år hatt en betydelig vekst, bygget på lang tradisjon, dog med konstant søkelys på innovasjon og bærekraftige mål.

Med bred erfaring innen både offentlig og privat sektor, videreforedler vi vår kunnskap og ekspertise, og bruker denne som et fundament i vår arkitektur.
Kontoret har spesialkompetanse på blant annet bade- og svømmeanlegg, kjøpesentre, sykehjem, skoler og boliganlegg. I de siste årene har vi også hatt flere anledninger til å skape nytt liv ved ulike prosjekter for verneverdige bygg.

Vi skaper arkitektur av ulik art for ulike behov. Vi skaper egenart ved å tilpasse og utfordre, og vi skaper arkitektur for mennesker gjennom god kommunikasjon.

Nils Tveit

Partner / Arkitekt

909 21 113
nils@nilstveit.no

Leif Krogsgaard Bergersen

Partner / Faglig leder Gjennomføring / Sivilarkitekt MNAL

901 50 106
leif@nilstveit.no

Margit Solibakke Klev

Partner / Daglig leder / Sivilarkitekt MNAL

92 44 44 76
margit@nilstveit.no

Nicolas Jury

Partner/ Sivilarkitekt MNAL / Faglig leder Prosjektutvikling

467 99 490
nico@nilstveit.no

Nick Torsteinsrud-Smith

Partner / Sivilarkitekt MNAL 

969 00 979
nick@nilstveit.no

Pawel Bogdan Kruk

Partner / Sivilarkitekt MNAL

969 00 977
pawel@nilstveit.no

Christian Gerardo Medina

Partner / Sivilarkitekt

465 90 478
christian@nilstveit.no

Eline Reinung Martinsen

Sivilarkitekt MArch MNAL

482 15 284
eline@nilstveit.no

Knut Sandum
Monika Tveit

  Kontormedarbeider

480 789 59
monika@nilstveit.no

Joost Kors
Erick Thomas Allende

Partner / Sivilarkitekt DPLG / MNAL

911 04 692
erick@nilstveit.no

Du?

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90